Takashi Shimizu
Director
Sarah Michelle Gellar
Karen
Jason Behr
Doug
William Mapother
Matthew
Clea DuVall
Jennifer
KaDee Strickland
Susan
Grace Zabriskie
Emma
Bill Pullman
Peter
Rosa Blasi
Maria
Ted Raimi
Alex
Ryo Ishibashi
Nakagawa
Yôko Maki
Yoko
Yuya Ozeki
Toshio
Takako Fuji
Kayako
Takashi Matsuyama
Takeo
Hiroshi Matsunaga
Igarashi
Hajime Okayama
Suzuki
Yoshiyuki Morishita
Guard
Kazuyuki Tsumura
Peter's Co-Worker
Taigi Kobayashi
Policeman
Junko Koizumi
Mother
Nana Koizumi
Daughter
Yôichi Okamura
Restaurant Manager
Eiji Ôki
Morgue Detective
Katsuhiro Oyama
Morgue Doctor
Satoshi Ninomiya
Shinji Nomura