Hayao Miyazaki
Director
Billy Crudup
Ashitaka
Billy Bob Thornton
Jigo
Minnie Driver
Lady Eboshi
John DiMaggio
Gonza
Claire Danes
San
John DeMita
Kohroku
Jada Pinkett Smith
Toki
Gillian Anderson
Moro
Keith David
Okkoto
Corey Burton
Additional voices
Tara Strong
Kaya
Sherry Lynn
Woman in Iron Town
Matt K. Miller
Additional voices
Marnie Mosiman
Additional voices
Julia Fletcher
Additional voices
Tress MacNeille
Additional voices
Debi Derryberry
Hii-sama
Matt McKenzie
Additional voices
Michael McShane
Additional voices
Alex Fernandez
Additional voices
Adam Paul
Additional voices
Jack Fletcher
Additional voices
David Rasner
Additional voices
Pat Fraley
Additional voices
Dwight Schultz
Additional voices
John Hostetter
Additional voices
Pamela Adlon
Additional voices
John Rafter Lee
Additional voices
K.T. Vogt
Woman in Iron Town
Eriko Ando
Yoshiaki Arai
Lewis Arquette
Additional voices
Jennifer Cihi
Tatara Women's Song
Takako Fuji
Woman in Iron Town
Naoya Fujimaki
Kota Fukazawa
Daigo Fukunaga
Nobuyoshi Harada
Shigeto Ho
Kei Iinuma
Kiho Iinuma
Yuriko Ishida
San
Leslie Ishii
Tatara Women's Song
Fumi Kakuta
Tsunehiko Kamijô
Gonza
Yuko Kashima
Eiji Kato
Yayoi Kazuki
Kaoru Kobayashi
Jiko-bô
Kazuya Kobayashi
Yoshimasa Kondô
Usi-kai
Tomikazu Kuwabara
Yoshiaki Masuda
Yôji Matsuda
Ashitaka
Yûki Matsuda
Takashi Matsuyama
Akihiro Miwa
Moro-no-kimi
Shigenobu Miyake
Mitsuko Mori
Hii-sama
Hisaya Morishige
Okkoto-nusi
Kazuyo Murata
Akira Nagoya
Usi-kai
Katsutoshi Nagura
Akio Nakamura
Miyuki Nikaido
Masahiko Nishimura
Kouroku
Hiroki Ochi
Nobuhisa Okazaki
Tetsuo Omi
Ryota Ono
Denise Poirier
Additional voices
Kimihiro Reizei
Jibashiri
Shirô Saitô
Akira Sakamoto
Shinobu Sakashita
Mitsuru Satô
Tatari-gami
Masahiko Seno
Sumi Shimamoto
Toki
Daikichi Sugawara
Kazue Sugiura
Toshio Suzuki
Riri Tajima
Saori Takatsuki
Yûko Tanaka
Eboshi-gozen
Kenji Tashiro
Shinji Tokumaru
Akihiko Tonosaki
Keiko Tsukamoto
Kazuyo Uekusa
Fumio Ukibe
Shinichi Watanabe
Tetsu Watanabe
Yama-inu
Ikuko Yamamoto
Michiko Yamamoto
Kinu Yoshimi
Akiko Yoshioka
Jessica Lynn
Additional voices
Mary Elizabeth McGlynn
Tatara Women's Song