Yasujirô Ozu
Director
Chishû Ryû
Shukichi Hirayama
Chieko Higashiyama
Tomi Hirayama
Setsuko Hara
Noriko Hirayama
Haruko Sugimura
Shige Kaneko
Sô Yamamura
Koichi Hirayama
Kuniko Miyake
Fumiko Hirayama - his wife
Kyôko Kagawa
Kyôko Hirayama
Eijirô Tôno
Sanpei Numata
Nobuo Nakamura
Kurazo Kaneko
Shirô Ôsaka
Keizo Hirayama
Hisao Toake
Osamu Hattori
Teruko Nagaoka
Yone Hattori
Mutsuko Sakura
Oden-ya no onna
Toyo Takahashi
Rinka no saikun
Tôru Abe
Tetsudou-shokuin
Sachiko Mitani
Aparto no onna
Zen Murase
Minoru Hirayama - Koichi's son
Mitsuhiro Môri
Isamu Hirayama - Koichi's son
Junko Anan
Biyouin no joshu
Ryôko Mizuki
Biyouin no kyaku
Yoshiko Togawa
Biyouin no kyaku
Kazuhiro Itokawa
Geshuku no seinen
Fumio Tooyama
Kanka no otoko
Keijirô Morozumi
Junsa
Tsutomu Nijima
Noriko's office boss
Shôzô Suzuki
Jimuin
Yoshiko Tashiro
Ryokan no jochuu
Haruko Chichibu
Ryokan no jochuu
Takashi Miki
Tuyauta-shi
Binnosuke Nagao
Onomichi no ishi