Akira Kurosawa
Director
Toshirô Mifune
Tajômaru
Machiko Kyô
Masako Kanazawa
Masayuki Mori
Takehiro Kanazawa
Takashi Shimura
Woodcutter
Minoru Chiaki
Priest
Kichijirô Ueda
Commoner
Noriko Honma
Medium
Daisuke Katô
Policeman