Det är hos mig han har varit 1963
Guest at the restaurant
106 mins.