2046 2004
Su Li-zhen
129 mins.
Arena 1975
Herself
Chinese Box 1997
Vivian
99 mins.
Coming Home 2014
Feng Wanyu
109 mins.
Eros 2004
Miss Hua
104 mins.
Flirting Scholar 1993
Chen Heung
102 mins.
God of Gamblers III: Back to Shanghai 1991
Yu-San
116 mins.
Hannibal Rising 2007
Lady Murasaki
121 mins.
Memoirs of a Geisha 2005
Hatsumomo
145 mins.
Meng xing shi fen 1992
Ma Li
97 mins.
Miami Vice 2006
Isabella
134 mins.
Red Sorghum 1987
Wo Nainai
91 mins.
Shanghai 2010
Anna Lan-Ting
105 mins.
The Banquet 1991
Herself
97 mins.
The Monkey King 2 2016
Baigujing
119 mins.
What Women Want 2011
Li Yilong
116 mins.
Xi tai hou 1989
Guilian
Xin tian long ba bu zhi tian shan tong lao 1994
Mo Han-Wen
96 mins.